Š. m. spalio 1–4 d. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT), drauge su kitomis institucijomis dalyvavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos organizuotose valstybinio lygio civilinės saugos pratybose „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“. Viso pratybose dalyvavo 24-ios institucijos, kurios branduolinės avarijos atveju pagal Valstybinį gyventojų apsaugos planą turėtų vykdyti joms numatytas funkcijas. Taip pat pratybose dalyvavo ir savivaldybės, esančios 30 km zonoje nuo Baltarusijos atominės elektrinės: tai Švenčionių ir Vilniaus rajonų savivaldybės, taip pat Šalčininkų, Varėnos, Zarasų rajonų ir Kalvarijos savivaldybės. Pratybų metu kaip vertintojai dalyvavo ir kviestiniai stebėtojai iš Didžiosios Britanijos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos.

Šių pratybų tikslas – tobulinti ir praktiškai įtvirtinti civilinės saugos sistemos subjektų įgūdžius, vykdant Valstybiniame gyventojų apsaugos plane numatytas funkcijas branduolinės ar radiologinės avarijos atveju.

Pratybų metu buvo tikrinamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos veikimas, gyventojų evakavimo, evakuotų gyventojų apšvitos kontrolės ir dezaktyvavimo (švarinimo) veiksmai. Buvo organizuotas laikinas gyventojų perkėlimas, atlikta radiacinė žvalgyba iš oro bei vykdyta antžeminė radiacinė žvalgyba.

Tam tikruose pratybų planavimo ir vertinimo etapuose dalyvavo ir VSAT Branduolinio saugumo kompetencijos centro (BSKC) atstovas vyriausiasis specialistas Vladas Marcinkevičius. Jis pratybų metu vertino Magūnų km. (Švenčionių raj.) vykusį gyventojų evakavimo organizavimą, evakuotų gyventojų dezaktyvavimą Švenčionių m. bei Vilniaus rajono gyvenvietėse atliktą antžeminę radiacinę žvalgybą, kurią vykdė Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo vadybos 3-ioji komanda.

VSAT BSKC tokio masto pratybose dalyvauja jau ne pirmą kartą, komandos nariai yra kviečiami dalyvauti kaip vertintojai ar stebėtojai tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse.

 

 

© Nuotraukos iš BSKC archyvų.