Branduolinio saugumo kompetencijos centro veikla nukreipta į nacionalinio branduolinio saugumo režimo tvarumo (stabilumo) užtikrinimą. Daugelis institucijų dalyvauja įgyvendinant branduolinio saugumo režimo priemones, atlikdamos joms pavestas prevencijos, aptikimo ir reagavimo funkcijas. Atsižvelgus į tai, kad skirtingų institucijų funkcijos ir atsakomybės yra labai skirtingos, jų tvarumo poreikiai nėra tapatūs.

Branduolinio saugumo kompetencijos centras sukurtas ir veikia pagal suformuluotą branduolinio saugumo paramos centrų (Nuclear Security Support Centre) modelį, aprašytą TATENA publikacijoje IAEA-TDL-010 Establishing and Operating a National Nuclear Security Support Centre. Modelio esmė – valstybė įsteigia specializuotą instituciją, kuri teiks branduolinio saugumo tvarumo srities paslaugas daugeliui suinteresuotų institucijų, užuot kiekviena jų tuo rūpintųsi atskirai. Toks požiūris leidžia efektyviai naudotis ištekliais, stiprina bendradarbiavimą ir leidžia išvengti pastangų dubliavimosi. Schemoje žemiau parodomos tipinio branduolinio saugumo paramos centro veiklos sritys ir jų sąsaja su institucijomis partnerėmis. 

BSKC veikla, teikiant tvarumo srities paramą (daugiausia mokymai ir pratybos), yra grindžiama konkrečių partnerių institucijų poreikių analize. Analizės pagrindu yra rengiami šių institucijų poreikius atitinkantys mokymai, pratybos ir kitos priemonės.

Kartu stengiamasi stiprinti skirtingų institucijų bendradarbiavimą ir nuolatinę komunikaciją.

BSKC, nuolat rinkdama tarptautinę gerąją praktiką, vykdydama incidentų analizę ir turėdama prieigą prie mokymo metodikų ir medžiagos, stengiasi pateikti institucijoms partnerėms modernų ir patrauklų produktą, naudojasi pažangiomis techninėmis priemonėmis ir mokymo metodais. Šiam tikslui BSKC plėtoja bendradarbiavimą su daugeliu valstybių ir tarptautinių organizacijų, pirmiausiai – TATENA.

Taip pat, siekiant teikti efektyvias paslaugas partneriams, BSKC kryptingai investuoja į savo personalo kompetencijų ugdymą, aktyviai išnaudoja tarptautinių partnerių teikiamą mokymo paramą.

Galiausiai, stiprindama nacionalinių branduolinio saugumo režimo tvarumą, BSKC netiesiogiai, bet ženkliai prisideda prie regioninio ir tarptautinio branduolinio saugumo.

Schemoje žemiau pristatoma BSKC veiklos strategija: