Vienas svarbiausių BSKC uždavinių – Lietuvos institucijų branduolinio saugumo srities personalo gebėjimų plėtra, jų kvalifikacijos tobulinimas. Įgyvendinant šį uždavinį, BSKC siekia išnaudoti sisteminio požiūrio į mokymą koncepciją. Šios koncepcijos esmė – tai logiškas progresas, prasidedantis specifinių žinių ir įgūdžių, būtinų kokybiškam darbo funkcijų atlikimui, identifikavimu, atitinkamų mokymo programų parengimu ir jų įgyvendinimu, tam, kad darbuotojai įgytų šias kompetencijas ir baigiantis mokymo proceso efektyvumo ir jo poveikio darbo funkcijų atlikimui įvertinimo.

Sisteminio požiūrio į mokymą koncepcijos taikymas rekomenduojamas TATENA, rengiant branduolinio saugumo srities personalą, tačiau gali būti efektyviai naudojamas ir kitose srityse.  Šiuo metu Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Jungtinė Karalystė ir kt. naudojasi sisteminio požiūrio į mokymą koncepcija, vykdant branduolinio saugumo srities personalo mokymą, daugelis kitų valstybių siekia ją taikyti.

BSKC vykdo sisteminio požiūrio į mokymą koncepcijos principais grindžiamą mokymo veiklą partnerių institucijose ir stengiasi patenkinti jų personalo mokymo poreikį. Esminė sėkmingo sisteminio požiūrio į mokymą koncepcijos taikymo sąlyga – glaudus BSKC ir institucijų naudos gavėjų bendradarbiavimas.


SISTEMINIS POŽIŪRIS Į MOKYMĄ – tai logiškas progresas nuo žinių ir įgūdžių reikalingų funkcijoms atlikti identifikavimo,  mokymo programų parengimo ir jų įgyvendinimo, tam, kad būtų galima suteikti reikalingas kompetencijas atsakingiems pareigūnams, iki pačio mokymo proceso efektyvumo įvertinimo.