Vienas svarbiausių BSKC uždavinių – Lietuvos institucijų branduolinio saugumo srities personalo gebėjimų plėtra, jų kvalifikacijos tobulinimas. Įgyvendinant šį uždavinį, BSKC siekia išnaudoti sisteminio požiūrio į mokymą koncepciją. Šios koncepcijos esmė – nuoseklus, logiškas procesas, prasidedantis nuo specifinių žinių ir įgūdžių, būtinų kokybiškam darbo funkcijų atlikimui, identifikavimo, toliau –  atitinkamų mokymo programų parengimo ir jų įgyvendinimo tam, kad darbuotojai įgytų šias kompetencijas bei ir užsibaigiantis mokymo proceso efektyvumo ir jo poveikio darbo funkcijų atlikimui įvertinimu.

Sisteminio požiūrio į mokymą koncepcijos taikymas rekomenduojamas TATENA (leidinyje IAEA-TDL-010 „Establishing and Operating a National Nuclear Security Support Centre“) rengiant branduolinio saugumo srities personalą, tačiau gali būti efektyviai naudojamas ir kitose srityse. Šiuo metu Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Jungtinė Karalystė ir kt. naudojasi sisteminio požiūrio į mokymą koncepcija vykdant branduolinio saugumo srities personalo mokymą, daugelis kitų valstybių siekia ją taikyti.

BSKC vykdo sisteminio požiūrio į mokymą koncepcijos principais grindžiamą mokymo veiklą partnerių institucijose ir stengiasi patenkinti jų personalo mokymo poreikį. Esminė sėkmingo sisteminio požiūrio į mokymą koncepcijos taikymo sąlyga – glaudus BSKC ir institucijų (naudos gavėjų) bendradarbiavimas.

Schemoje pristatomas sisteminio požiūrio į mokymą procesas ir jo elementai:

 


Sisteminis požiūris į mokymą – tai logiškas procesas, nuo žinių ir įgūdžių, reikalingų funkcijoms atlikti, identifikavimo, mokymo programų parengimo ir jų įgyvendinimo tam, kad būtų galima suteikti reikalingas kompetencijas atsakingiems pareigūnams, iki pačio mokymo proceso efektyvumo įvertinimo.

Branduolinio saugumo pratybų programa apima stalo ir taktinių pratybų organizavimą. Pratybomis paprastai siekiama:

  • įvertinti atskirų dalyvaujančių institucijų turimus pajėgumus atlikti joms pavestas funkcijas ir nustatyti trūkumus (personalo kompetencijos, techninių priemonių ar procedūrų neatitikimus), o taip pat ir suformuluoti šių trūkumų pašalinimo žingsnius;
  • įvertinti pratybose dalyvaujančių institucijų sąveikos ir veiklos koordinavimo efektyvumą.

 

Kviečiame pasižiūrėti video apie taktines pratybas „Oro vartai 2018“