Efektyviam branduoliniam saugumui užtikrinti valstybė ir jos įgaliotos institucijos privalo sukurti ir nuolat tobulinti savo pajėgumus vykdyti branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų vagysčių, sabotažo, neteisėtos apyvartos ir kitų visuomenei pavojingų veiksmų su branduolinėmis ir radioaktyviomis medžiagomis ir susijusiais infrastruktūros objektais prevenciją, šių medžiagų aptikimą pasienyje ir šalies viduje, reagavimą į branduolinio saugumo incidentus, taip pat branduolinės infrastruktūros objektų fizinę apsaugą.

BSKC prisideda prie šių pajėgumų rengimo ir tobulinimo – teikia suinteresuotoms institucijoms žmogiškųjų išteklių plėtros paramą; perduoda žinias, tarptautinę gerąją praktiką ir pažangias personalo mokymo ir branduolinio saugumo funkcijų įgyvendinimo metodikas; dalyvauja atliekant tarpžinybinės sąveikos ir koordinavimo vertinimo veikloje, identifikuoja tobulinimo galimybes ir jas įgyvendina.