Valstybės sukurtas priemones, skirtas atgrasyti potencialius pažeidėjus ir jų grupes bei sumažinti branduolinio saugumo incidentų riziką, galima skirstyti į dvi grupes.

  1. Teisinio poveikio priemonės pažeidėjams (tam tikrų veikų kriminalizavimas).

Įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į ypatingą pavojingumą ir potencialiai sunkias socialines, ekonomines bei psichologines branduolinių ir (ar) kitų radioaktyviųjų medžiagų panaudojimo pasekmes, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų ir baudžiamajame kodeksuose nustatė teisinę atsakomybę už neteisėtą veiklą (laikymas, gabenimas, perdavimas, kontrabanda, panaudojimas ir kt.) panaudojant šias medžiagas arba nukreiptą prieš objektus, kuriuose branduolinės ir (ar) kitos radioaktyviosios medžiagos yra saugomos, naudojamos ir gabenamos.

  1. Matomos fizinės saugumo priemonės, instaliacijos ir perspėjimo ženklai skirti atgrasyti potencialius pažeidėjus nuo neteisėtos veiklos (žr. nuotraukas viršuje).