Patikima branduolinių ir (ar) kitų radioaktyviųjų medžiagų apsauga yra esminė kompetentingų institucijų ir ūkio subjektų užduotis. Nemažiau svarbus yra greitas ir efektyvus reagavimas į bet kokius incidentus, susijusius su šiomis medžiagomis. Šio reagavimo tikslas – užkirsti kelią pasikėsinimams pagrobti, užvaldyti šias teisėtai laikomas ir naudojamas medžiagas iš jų saugojimo ir naudojimo vietų arba įvykdyti sabotažą, o taip pat – sulaikyti neteisėtai gabenamas, platinamas „nelegalias“ branduolines ir kitas radioaktyviąsias medžiagas.

Tačiau reagavimo mechanizmas nebūtų aktyvuotas, jeigu nepavyktų aptikti ir užfiksuoti incidento fakto ir jo įvertinti. Aptikimas – tai yra informacijos apie planuojamą, vykdomą arba jau įvykdytą branduolinio saugumo incidentą arba informacijos apie padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę ten, kur jos neturėtų būti, gavimas. Informacijos apie branduolinio saugumo incidentus šaltiniai: specialiosios techninės priemonės, specialiųjų tarnybų ataskaitos, visuomenės atstovų ir atvirųjų šaltinių duomenys.

Branduolinio saugumo aptikimo priemonės yra naudojamos objektuose, kuriuose saugomos, naudojamos, perdirbamos branduolinės ir kitos radioaktyviosios medžiagos, taip pat kituose strateginiuose objektuose ir vietovėse, įskaitant ir pasienio kontrolės punktus prie valstybės sienos. Techninių aptikimo priemonių visuma sudaro nacionalinę branduolinio saugumo infrastruktūrą. Skirtingos valstybės institucijos (policija, valstybės sienos apsaugos tarnyba, viešojo saugumo tarnyba, muitinė ir kt.), o taip pat ir įgalioti ūkio subjektai yra atsakingi už branduolinio saugumo priemonių parengimą, įgyvendinimą, priežiūrą ir nuolatinį tobulinimą.