Šis projektas finansuojamas Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „HORIZON 2020“ lėšomis. Bendra informacija apie projektą:

INCLUDING PROJEKTAS:

INCLUDING projektu siekiama Europos lygiu sukurti nuoseklų branduolinio saugumo, saugos ir pasirengimo incidentams mokymo infrastruktūrą. Per penkių metų projekto įgyvendinimo laikotarpį, dalyviai stengsis sujungti atskirų partnerių turimus mokymo išteklius, dažniausiai sukurtus vykdant ankstesnius europinius projektus, į bendrą tinklą, ir kartu siekiama sustiprinti branduolinio saugumo sektoriaus specialistų  praktinius gebėjimus ir patirtį.

PAGRINDINIAI INCLUDING PROJEKTO TIKSLAI
• Sukurti Europos mastu federacinį branduolinio saugumo sektoriaus klasterio modelį, kad būtų optimizuotas išteklių naudojimas ir patirtis
• Sukurti centralizuotą išteklių naudojimo ir planavimo įrankį tarp projekto partnerių ir išorėje
• Sukurti bendrą branduolinio saugumo mokymo (mokymosi) sistemą

• Pasinaudoti ankstesnių Europos Komisijos (EK) projektų rezultatais ir mokymo galimybėmis

• Vykdyti realių grėsmių analize pagrįstų scenarijų bendras pratybas
• Bendradarbiauti su branduolinio saugumo bendruomene, vykdomais EK ir nacionaliniais projektais bei kitais klasteriais siekiant ilgalaikio Federacijos tvarumo.

DAUGIAU APIE INCLUDING PROJEKTO VEIKLAS

www.including-cluster.eu

INCLUDING projekto naujienlaiškiai