2018 m. Vengrijos, Lietuvos ir Ukrainos Branduolinio saugumo paramos centrai, bendradarbiaudami su BSPC tinklu ir  Tarptautinės atominės energijos agentūra (TATENA), susitarė įsteigti BSPC regioninę grupę pavadinimu „HLU konsorciumas“.

HLU konsorciumas imsis praktinių veiksmų prisidėti prie tarptautinių pastangų stiprinti branduolinį saugumą Europos regione per bendrai vykdomus mokymo projektus.

HLU konsorciumo vizija, misija ir tikslai
HLU konsorciumo vizija – prisidėti užtikrinant veiksmingą  bei tvarų branduolinį saugumą Europoje ir už jos ribų.

Misija:

HLU konsorciumas remia valstybių pastangas palaikyti nacionalinius branduolinio saugumo režimus, vykdydamas koordinuotą, sistemingą ir į poreikių analize pagrįstą veiklą.

HLU konsorciumo tikslai yra šie:
1. skatinti HLU konsorciumo narių bendradarbiavimą, kooperaciją ir stiprinti keitimąsi informacija;
2. nustatyti ir dalytis gerąja patirtimi tarp HLU konsorciumo narių; ir
3. teikti pagalbą valstybių narių suinteresuotosioms šalims, rengiant ir įgyvendinant branduolinio saugumo tvarumo programas.

HLU konsorciumo naujienos:

HLU konsorciumo narių susitikimas Ukrainoje