Branduolinio saugumo kompetencijos centras (BSKC) nuo 2012 m. yra Tarptautinio branduolinio saugumo mokymo ir paramos centrų tinklo (BSPC tinklas) narys. Šį tinklą įsteigė ir koordinuoja Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA).

Kas sudaro BSPC tinklą?

TATENA Branduolinio saugumo paramos centrų tinklą (BSPC tinklą) sudaro specializuotos institucijos / mokymo įstaigos ar padaliniai 65 šalyse, kurie pagal TATENA parengtą koncepciją teikia profesionalias branduolinio saugumo mokymo paslaugas, o taip pat – techninę bei mokslinę paramą. Šių paslaugų gavėjai – institucijos atsakingos už branduolinio saugumo priemonių įgyvendinimą savo šalyse.
Vadovaujantis TATENA parengtomis rekomendacijomis, šalys narės steigia nacionalinius branduolinio saugumo paramos centrus (NBSPC), kurių pagalba užtikrintų branduolinio saugumo priemonių tvarumą. Tarptautinis branduolinio saugumo mokymo ir paramos centrų tinklas (BSPC tinklas) organizuoja atskirų NBSPC bendradarbiavimą, vykdo benrus projektus.

BSPC tinklo misija ir uždaviniai

BSPC tinklo misija yra prisidėti prie tarptautinės bendruomenės pastangų stiprinti branduolinį saugumą per efektyvią branduolinio saugumo mokymo ir paramos centrų tinklo veiklą, kuria siekiama įgyvendinti šiuos pagrindinius tikslus:

  • skatinti ir palaikyti atskirų NBSPC tarpusavio bendradarbiavimą;
  • identifikuoti ir dokumentuoti NBSPC geriausios praktikos pavyzdžius;
  • stiprinti keitimąsi informacija tarp atskirų NBSPC.

 BSPC tinklo naujienlaiškiai:

IAEA NSSC Network Newsletter / ISSUE 7 / April 2021