Lapkričio 6-10 d. BSKC vyriausioji specialistė D. N. Dalyvauja tarptautiniame seminare JAV. Seminaras „Branduolinio saugumo priemonės jūrų uostose“ organizuojamas JAV Branduolinio saugumo Administracijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) Branduolinio saugumo padalinio. Seminaro metu nagrinėjama specializuotos techninės įrangos suveikimų (aliarmų) interpretavimo problematika, pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms klausimai ir tam būtini pajėgumai; informacijos valdymas, TATENA ir kitų organizacijų vaidmuo ir galima parama branduolinio saugumo srities incidentuose.