Aptikus (nustačius) branduolinio saugumo incidento faktą, nedelsiant įsijungia reagavimo mechanizmas, kurio uždaviniai:

  • nutraukti vykdomą nusikaltimą (kitą teisės pažeidimą) ir grąžinti pagrobtas, pavogtas arba neteisėtai gabenamas, platinamas arba naudojamas branduolines ir kitas radioaktyviąsias medžiagas valstybės žinion;
  • sumažinti galimas neigiamas incidento pasekmes visuomenei ir aplinkai;
  • ištirti įvykio aplinkybes ir nubausti kaltuosius.

Reagavimo veiksmai, kuriuos įgyvendina teisėsaugos institucijos radiologinio incidento vietoje, reikalauja specialaus pasiruošimo ir žinių.