Branduolinio saugumo kompetencijos centro (BSKC) misija – teikti personalo rengimo paramą branduolinio saugumo priemones įgyvendinančioms institucijoms, teikti specializuotos techninės įrangos plėtros ir priežiūros paramą ir skatinti branduolinio saugumo srities institucijų tarpžinybinį bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą. BSKC plėtojama mokymų, pratybų organizavimo veikla yra grindžiama gerąja tarptautine patirtimi ir metodikomis; naudojama Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA), Jungtinių Amerikos valstijų, Jungtinės Karalystės institucijų patirtis ir rekomendacijos.

BSKC buvo įsteigtas 2012 m. laikantis Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) parengtomis Branduolinio saugumo paramos centrų steigimo rekomendacijomis (TECDOC1734). Centras yra aktyvus TATENA koordinuojamų Branduolinio saugumo kompetencijos centrų tinklo dalyvis.

Branduolinio saugumo kompetencijos centras (BSKC) yra Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM (VSAT) Sienos kontrolės organizavimo valdybos struktūrinis padalinys, organizuojantis ir vykdantis VSAT ir kitų Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų personalo branduolinio saugumo srities mokymus ir pratybos, teikiantis pagalbą VSAT padaliniams ir kitoms institucijoms atliekant radiacinę kontrolę, organizuojantis ir vykdantis VSAT dozimentrinės kontrolės įrangos techninę priežiūrą, koordinuojantis branduolinės energetikos objektų fizinės apsaugos veiklą taip pat vykdantis ir plėtojantis branduolinio saugumo srities tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą.