Branduolinio saugumo kompetencijos centro (BSKC) misija – yra siekti kad nacionalinio branduolinio saugumo režimo priemonės išliktų nuolat efektyvios, o jas įgyvendinančių atsakingų institucijų techniniai pajėgumai ir personalo kompetencijos atitiktų esamus poreikius ir keliamus reikalavimus.

BSKC plėtojamos mokymų ir pratybų organizavimo, o taip pat techninės įrangos plėtros veiklos yra grindžiamos gerąja tarptautine patirtimi ir metodikomis. Daugiausia naudojamasi Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA), Jungtinių Amerikos valstijų, Jungtinės Karalystės institucijų patirtimi bei rekomendacijomis.

BSKC buvo įsteigtas 2012 m. laikantis Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) parengtomis Branduolinio saugumo paramos centrų steigimo rekomendacijomis (TECDOC1734). Centras yra aktyvus TATENA koordinuojamų Branduolinio saugumo kompetencijos centrų tinklo dalyvis.

Pagrindiniai BSKC uždaviniai:

  • rengti personalo mokymus branduolinio saugumo priemones įgyvendinančioms institucijoms;
  • teikti specializuotos techninės įrangos plėtros ir priežiūros paramą;
  • skatinti branduolinio saugumo srities institucijų tarpžinybinį bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą.

 

BSKC funkcijos

Branduolinio saugumo kompetencijos centras (BSKC) yra Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM (VSAT) Sienos kontrolės organizavimo valdybos struktūrinis padalinys, kuris:

  • organizuoja ir vykdo VSAT ir kitų Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų personalo branduolinio saugumo srities mokymus ir pratybas reagavimo į neteisėtą branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų apyvartą ir panaudojimą srityje;
  • teikia metodinę pagalbą ir konsultavimą VSAT padaliniams ir kitoms institucijoms atliekant radiacinę kontrolę;
  • organizuoja ir vykdo VSAT radiacinės kontrolės įrangos techninę priežiūrą ir remontą;
  • dalyvauja rengiant VSAT pajėgumus efektyviai ir saugiai veikti branduolinės ar radiologinės avarijos atveju;
  • renka, adaptuoja ir skleidžia gerąją praktiką;
  • vykdo ir plėtoja branduolinio saugumo srities tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą.

Pastaruoju metu BSKC aktyviai dalyvauja rengiant pajėgumus ir priemones įgyvendinant Valstybės sienos apsaugos tarnybai Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės ar radiologinės avarijos atveju priskirtas funkcijas. Pasirengimo branduolinei avarijai pajėgumai apima personalo mokymus, veiklos ir sąveikos planavimus, techninių priemonių plėtrą.

 

BSKC istorija

2012-16 m. Lietuva aktyviai dalyvavo Branduolinio saugumo viršūnių susitikimų (Nuclear Security Summits) procesuose. 2012 m. kovo 26 – 27 d. Pietų Korėjos sostinėje Seule įvyko antrasis Branduolinio saugumo viršūnių susitikimas, kuriame Jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė pateikė nacionalinę pažangos ataskaitą ir pristatė praktinį Lietuvos indėlį globalioje kovoje su branduolinio saugumo grėsmėmis ir pranešė, kad šalyje bus įsteigtas Branduolinio saugumo kompetencijos centras (BSKC), kuris prisidės rengiant nacionalinius ir tarptautinius pajėgumus, siekiant užkirsti kelią neteisėtam branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų platinimui ir mažinti terorizmo grėsmes.