Branduolinio saugumo kompetencijos centras (Centras) yra Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM (VSAT) Sienos kontrolės organizavimo valdybos struktūrinis padalinys, organizuojantis ir vykdantis VSAT ir kitų Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų personalo branduolinio saugumo srities mokymus ir pratybos, teikiantis pagalbą VSAT padaliniams ir kitoms institucijoms atliekant radiacinę kontrolę, organizuojantis ir vykdantis VSAT dozimentrinės kontrolės įrangos techninę priežiūrą, koordinuojantis branduolinės energetikos objektų fizinės apsaugos veiklą taip pat vykdantis ir plėtojantis branduolinio saugumo srities tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą.

BSKC buvo įsteigtas 2012 m. laikantis Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) parengtomis branduolinio saugumo paramos centrų steigimo rekomendacijomis. Centras yra aktyvus TATENA koordinuojamų Branduolinio saugumo kompetencijos centrų tinklo dalyvis.