Branduolinio saugumo kompetencijos centras

Branduolinio saugumo kompetencijos centro (BSKC) misija – prisidėti stiprinant Lietuvos ir Baltijos jūros regiono branduolinį saugumą ir užtikrinti Lietuvos branduolinio saugumo režimo priemonių tvarumą ir ilgalaikį efektyvumą teikiant žmogiškųjų išteklių plėtros ir kitokią paramą kompetentingoms institucijoms.

Valstybės branduolinio saugumo režimas – tai priemonių visuma, skirtų apsaugoti gyventojus, aplinką, turtą nuo nepageidaujamų incidentų, kuriuose panaudojamos branduolinės ir kitos radioaktyviosios medžiagos. Branduolinio saugumo režimas yra integruota bendrojo valstybės saugumo režimo dalis.

Tam, kad būtų užtikrintas Lietuvos teisėsaugos ir kitų atsakingų institucijų pajėgumas ir pasirengimas vykdyti bet kokių neteisėtų ir visuomenei pavojingų veiksmų su branduolinėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis prevenciją, aptikti šias medžiagas ir užkirsti kelią jų gabenimui ir platinimui, mažinti branduolinio terorizmo grėsmes, BSKC padeda šioms institucijoms ugdyti kompetentingą personalą, prisideda tobulinant institucijų veiklos koordinavimą ir sąveiką.

Valstybės sienos apsaugos tarnybaprie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

www.pasienis.lt

Plačiau