Šis projektas finansuojamas Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „HORIZON 2020“ lėšomis. Bendra informacija apie projektą: INCLUDING PROJEKTAS: INCLUDING projektu siekiama Europos lygiu sukurti nuoseklų branduolinio saugumo, saugos ir […]

2018 m. Vengrijos, Lietuvos ir Ukrainos Branduolinio saugumo paramos centrai, bendradarbiaudami su BSPC tinklu ir  Tarptautinės atominės energijos agentūra (TATENA), susitarė įsteigti BSPC regioninę grupę pavadinimu „HLU konsorciumas“. HLU konsorciumas […]

Branduolinio saugumo kompetencijos centras (BSKC) nuo 2012 m. yra Tarptautinio branduolinio saugumo mokymo ir paramos centrų tinklo (BSPC tinklas) narys. Šį tinklą įsteigė ir koordinuoja Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA). […]