2019 m. sausio 16 ir 17 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centras (BSKC) organizuoja ir veda mokymus tema „Radiacinės kontrolės pagrindai“ Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Varėnos pasienio rinktinės Tribonių užkardos […]

Šių metų sausio 9–11 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centro atstovas dalyvavo Vienoje, Austrijoje vykusiame Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) darbo grupės susitikime. Renginio tikslas – numatyti priemones ir galimybes plėtoti […]

2019 m. sausio 14 d. Branduolinio saugumo kompetencijos centro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos specialistai organizavo ir pravedė seminarą „Branduolinės energetikos objektų fizinės apsaugos pagrindai“ Viešojo saugumo tarnybos prie […]