# #
Statistika:
Hey.lt - Nemokamas lankytojø skaitliukas
 

Naujienos


Lietuvos pasieniečių dienos minėjimas


Seminaras „Branduolinės energetikos objektų fizinės apsaugos pagrindai“


Mokymai Radiacinė kontrolė pasienio tikrinimo metu


Neplatinimo saugumo iniciatyvos regioninis seminaras


Tarptautinė Branduolinio saugumo kompetencijos centro 5-ųjų veiklos metų minėjimo konferencija


Tarptautinė konferencija Mykolo Romerio universitete


Tarptautinis seminaras „Pratybų rengimo metodika“


Susitikimas su JAV Energetikos departamento Branduolinės kontrabandos aptikimo ir atgrasymo programos pareigūnais


BSKC vadovas dalyvavo Tarptautinės atominės energijos agentūros koordinuojamo Branduolinio saugumo paramos centrų metinėje konferencijoje


Mokymai Radiacinė kontrolė pasienio tikrinimo metu


Branduolinio saugumo kompetencijos centro specialistai veda paskaitas Pasieniečių mokyklos kursantams


Branduolinio saugumo kompetencijos centre apsilankė svečiai iš JAV valstybės departamento ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos


Branduolinio saugumo kompetencijos centre apsilankė Prancūzijos ambasadorius


Pasienio radiacinės kontrolės instruktorių žinių atnaujinimo kursai


Mokymai Kauno oro uosto užkardoje


„Radiacinė kontrolė pasienio tikrinimo metu“ Varėnos rinktinės pareigūnams


Mokymai Radiacinė kontrolė pasienio tikrinimo metu


SKOV BSKC bendradarbiauja su Ukrainos Sienos apsaugos tarnyba


Mobiliųjų detektavimo sistemų operatorių mokymas Vadovybės apsaugos departamento pareigūnams


Mobiliųjų dozimetrinės kontrolės sistemų operatorių mokymas Muitinės pareigūnams


Tarptautinis mokymas „Analizės ir ataskaitų įrankio valdymas“


Tarpinstitucinės taktinės pratybos „Lietuvos institucijų sąveika reaguojant į neteisėtą radioaktyviųjų medžiagų gabenimo įvykį 2016“


Vienoje, Tarptautinėje atominės energijos agentūroje vyko Branduolinio saugumo paramos centrų atstovų susitikimas


Valstybės sienos apsaugos tarnyboje ir jos padaliniuose lankosi Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso Personalo ir Prekybos komitetų bei Energetikos departamento atstovai


Mokymai Pakrančių apsaugos rinktinėje


Klaipėdos jūrų uoste Pasieniečių mokyklos Branduolinio saugumo kompetencijos centras vykdo mokymus Ukrainos ir Moldovos pareigūnams


Branduolinio saugumo kompetencijos centre vyks Masinio naikinimo ginkluotės ir jos komponentų aptikimo ir užkardymo tarptautinis seminaras


Kursai „Darbo su radiacinės kontrolės įranga, neteisėtai gabenamų jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiančių medžiagų aptikimas“


Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybė apsilankė Branduolinio saugumo kompetencijos centre ir diskutavo branduolinio saugumo klausimais


Branduolinio saugumo paramos centrų tinklo metinė konferencija Pakistane


Pasieniečių mokyklos radiacinės kontrolės instruktorių mokymas


Pasieniečių mokyklos radiacinės kontrolės mokymo infrastruktūra pasipildė Mobiliąja aptikimo sistema


Radiacinės kontrolės mokymas pareigūnams, priimantiems sprendimus dėl vykimo per valstybės sieną


Pasieniečių mokyklos Branduolinio saugumo kompetencijos centro atstovas dalyvauja Tarptautinės kriminalinės policijos organizacijos (Interpolas) konferencijoje


Pasieniečių mokykloje vyksta radiacinės kontrolės instruktorių mokymas


Branduolinės kriminalistikos pagrindai. Neteisėto jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių gabenimo per valstybės sieną tyrimo ypatumai


Pasieniečių mokyklos Branduolinio saugumo kompetencijos centras plėtoja bendradarbiavimą su Gruzija


Mobiliųjų dozimetrinės kontrolės sistemų operatorių mokymas


Japonijos mokslininkų delegacija apsilankė Pasieniečių mokyklos Branduolinio saugumo kompetencijos centre


TATENA ir Interpolo mokymas „Radiologinio nusikaltimo įvykio vietos valdymas“


Mokymas Pagėgių rinktinės pareigūnams


Susitikimas su JAV ambasadore Bonnie D. Jenkins


Lietuva remia tarptautinę kovą su branduoliniu terorizmu


JAV SLD atstovo apsilankymai pasienio kontrolės punktuose


Mobiliosios dozimetrinės kontrolės operatorių mokymai


Tarpinstitucinės stalo pratybos


Pasieniečių mokyklos pareigūnas dalyvavo Baltijos jūros valstybių tarybos (CBSS) Branduolinio ir radiacinio saugumo ekspertų darbo grupės posėdyje


Mokymas Vilniaus rinktinės Kauno oro uosto užkardoje


Pasieniečių mokyklos pareigūnas dalyvauja TATENA mokymuose Kambodžos Karalystėje


Branduolinio saugumo kompetencijos centro pareigūnai veda mokymus Ukrainoje II


Branduolinio saugumo kompetencijos centro pareigūnai veda mokymus Ukrainos kolegoms


Pasieniečių mokykloje lankėsi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės departamento atstovai


Pasieniečių mokyklos pareigūnai pravedė mokymus Lietuvos muitinės ir Vadovybės apsaugos departamento pareigūnams


Baltijos jūros regiono sienos kontrolės bendradarbiavimo forumo seminaras


Pasieniečių mokykloje vyksta masinio naikinimo ginkluotės aptikimo įrangos panaudojimo ir priežiūros seminaras


Pažangiųjų dozimetrinės kontrolės vykdytojų mokymas JAV


Kursai „Darbo su radiacinės kontrolės įranga, neteisėtai gabenamų jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiančių medžiagų aptikimas“


Regioninis branduolinės kriminalistikos pagrindų mokymas


Kursai „Darbo su radiacinės kontrolės įranga, neteisėtai gabenamų jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiančių medžiagų aptikimas“


Pasieniečių mokykloje įvyko JAV Nacionalinė branduolinio saugumo administracijos Antrosios gynybos linijos programos priežiūros seminaras


Kursai „Darbo su radiacinės kontrolės įranga, neteisėtai gabenamų jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiančių medžiagų aptikimas“


Stalo pratybos „Lietuvos institucijų sąveika reaguojant į branduolinius / radiologinius incidentus“


Tarptautinis seminaras Pagrindiniai branduolinio saugumo elementai


Radiacinės kontrolės instruktorių rengimo mokymas


BSKC įvyko Globalios iniciatyvos kovoje su branduoliniu terorizmu Branduolinės kriminalistikos darbo grupės susitikimas


Darbo su radiacinės kontrolės įranga, neteisėtai gabenamų jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiančių medžiagų aptikimo mokymai Pagėgių rinktinėje


Masinio naikinimo ginkluotės ir jos komponentų aptikimo pasienio tikrinimo metu mokymas (II dalis)


Darbo su radiacinės kontrolės įranga, neteisėtai gabenamų jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiančių medžiagų aptikimo mokymai


Seminaras „Radiacinės kontrolės vykdymo ypatumai Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinėje“


Tarptautinė konferencija Turkijoje


Susitikimas su Jordanijos ambasadoriumi Jugtinių Tautų Organizacijoje


Tarptautinis seminaras „Branduolinio saugumo elementai“


Antrosios gynybos linijos operatorių mokymas Pakrančių apsaugos rintinėje


Kanados ambasados atstovų apsilankymas Pasieniečių mokyklos Branduolinio saugumo kompetencijos centre


Masinio naikinimo ginkluotės ir jos komponentų aptikimo pasienio tikrinimo metu mokymas


Antrosios gynybos linijos operatorių mokymas


BSKC ir TATENA koordinuojamas mokymas „Radiacinės kontrolės vykdymo metodika“


Liepos 24-25 d. Klaipėdoje vyko stacionarių radiacijos lygio kontrolės portalų operatorių mokymai pareigūnams


Seminaras “Pažangi ir patikima pasienio radiacinė kontrolė”


Stacionarios radiacinės kontrolės įrangos priežiūros mokymai


Mobiliųjų radiacijos šaltinių aptikimo sistemų operatorių tarptautinis seminaras BSKC


BSKC vyko seminaras „Pagrindiniai branduolinio saugumo elementai“


Lietuva ir JAV pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo branduolinio saugumo srityje


BSKC atstovas dalyvavo TATENA Branduolinio saugumo paramos centrų tinklo susitikime


Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro Transuraninių elementų instituto atstovo apsilankymas


Lietuvos teisėsaugos institucijų mokymų įstaigų vadovų susitikimas


Jonizuojančios spinduliuotės šaltinių ir branduolinių medžiagų aptikimo ir tyrimo metodikos mokymai


Operatoriaus kvalifikacijos kėlimo mokymas


Radiacinės kontrolės portalų programinės įrangos valdymo mokymai


Radiacinės saugos mokymai stacionarių radiacijos lygio kontrolės portalų operatoriams


Susitikimas su Japonijos Integruoto neplatinimo ir branduolinio saugumo cetro it Hitachi GE atstovais


Mokymas „Branduolinio saugumo sistemos ir priemones masinių renginių metu“


Pasieniečių mokyklos Branduolinio saugumo kompetencijos centras plėtoja bendradarbiavimą su šalimis partneriais Ukraina ir MoldovaČia galite rasti naudingos

informacijos apie mus


    

   Valstybės sienos 

apsaugos tarnyba

 


Pasieniečių mokykla


        

Lietuvos Respublikos muitinėTarptautinė atominės 
energijos agentūra